Ἔργα Κωνσταντίνου Κουτούμπα

Κωνσταντῖνος Ἰ. Κουτούμπας - Βιογραφικὸ Σημείωμα

Γεννήθηκα στὸ Βόλο τὸν Ἀπρίλη τοῦ 1981. Μεγάλωσα στὴ Σκιάθο, ὅπου καὶ τελείωσα τὴν πρωτοβάθμια καὶ δευτεροβάθμια ἐκπαίδευση. Ἀπὸ νωρὶς ἀσχολήθηκα μὲ τὴ μουσικὴ καὶ τὴ ζωγραφική. Καλλιέργησα τὸ σχέδιο, τὴ ζωγραφικὴ καὶ τὴν ἁγιογραφία ἐπὶ τριετίας, κοντὰ στὸ Σκιαθίτη καλλιτέχνη Δημήτριο Ἀϊβαλιώτη, ἀπόφοιτο τῆς Ἀνωτάτης Σχολῆς Καλῶν Τεχνῶν. Κοντά του διδάχθηκα τὴν αὐγοτέμπερα καὶ μαθήτευσα στὰ στάδια προετοιμασίας μιᾶς Εἰκόνας. Τὸ Σεπτέμβριο τοῦ 1999 εἰσῆλθα στὴ Θεολογικὴ Σχολὴ τοῦ Ἀριστοτελείου Πανεπιστημίου Θεσσαλονίκης στὸ τμῆμα Θεολογίας. Ἀποφοίτησα τὸ Μάρτιο τοῦ 2004, καὶ τὸ 2010 ὁλοκλήρωσα μεταπτυχιακὲς σπουδὲς στὴ Λειτουργικὴ μὲ θέμα «Ἡ Λειτουργικὴ Παράδοση στὸν Ἀλέξανδρο Μωραϊτίδη». Τὸν Ἰούλιο τοῦ 2003 πραγματοποίησα ἔκθεση ἁγιογραφίας στὸ πολιτιστικὸ κέντρο τοῦ Δήμου Σκιάθου μὲ τὸν τίτλο «ἐν Ἐσόπτρῳ» ὅπου παρουσίασα 35 ἰδιόχειρες Εἰκόνες, ἀποκομίζοντας εὐμενῆ σχόλια.

Τὸν Μάρτιο τοῦ 2006 συμμετεῖχα στὴν ἔκθεση ζωγραφικῆς μὲ θέμα τὴ γυναίκα, ποὺ διοργάνωσε ὁ Σύλλογος γυναικῶν Σκιάθου.

Τὸν Νοέμβριο τοῦ 2006 μὲ τὸ ἔργο μου «Σκιαθίτισσαι χορεύουσαι τὴν Καμάραν», συμμετεῖχα στὴν πανελλήνια ἔκθεση «γνωστῶν καὶ ἀγνώστων ἀξιόλογων καλλιτεχνών» «Ἑλλήνων Τέχνη», ποὺ ἔλαβε χώρα στὸν Πύργο Μπότσαρη στὴ Ναύπακτο, ὑπὸ τὴν ἐπιμέλεια τοῦ ἐκθέτη ἔργων τέχνης Μάρκου Μπότσαρη.

Τὸν Αὔγουστο τοῦ 2007 συμμετεῖχα στὴν ὑπαίθρια ἔκθεση ζωγραφικῆς «Χρώματα τῆς Σκιάθου» ποὺ διοργάνωσε τὸ Πνευματικὸ κέντρο τοῦ Δήμου καὶ ὁ Δῆμος Σκιάθου, στὸ Πολιτιστικὸ Κέντρο τοῦ Δήμου Σκιάθου, Μπούρτζι.

Ἀπὸ τὶς 23 Δεκεμβρίου 2008 μέχρι 18 Ἰανουαρίου 2009 πραγματοποίησα μὲ τὴν ἀδελφή μου Παρασκευὴ Κουτούμπα ὁμαδικὴ ἔκθεση ζωγραφικῆς στὸν Πολυχῶρο Τέχνης «Ἑλλήνων Ἀρχιπέλαγος», στὴ Σκιάθο.

Στὶς 27 Ἰουλίου 2010 ἔλαβε χώρα στὸ Πολιτιστικὸ Κέντρο Δήμου Σκιάθου ἡ ὁμαδικὴ Ἔκθεση Ζωγραφικῆς – Ἁγιογραφίας τῶν Ἀνδρέα Καπίρη καὶ Κωνσταντίνου Κουτούμπα.

Τὸν Ἰούλιο 2011 ἐγκαινιάστηκε στὸ Πνευματικὸ Κέντρο Ἐνοριῶν Σκιάθου καὶ φιλοξενήθηκε στὸ Πολιτιστικὸ Κέντρο προσωπική μου Ἔκθεση Ζωγραφικῆς μὲ θέμα «Δώδεκα Διηγήματα - Δώδεκα Εἰκόνες», μὲ ἔμπνευση ἀπὸ ἰσάριθμα ἔργα τοῦ μεγάλου Σκιαθίτη λογοτέχνη Ἀλεξάνδρου Παπαδιαμάντη.

1. Ρεμβασμὸς τοῦ Δεκαπενταυγούστου | 2. Ὑπὸ τὴν βασιλικὴν Δρῦν | 3. Ξεπεσμένος Δερβίσης | 4. Τὸ «Χριστὸς Ἀνέστη» τοῦ Γιάννη | 5. Ἐξοχικὴ Λαμπρή | 6. Ὁ παπα-Μπεφάνης | 7. Ἡ Πιτρόπισσα | 8. Τ᾿ Ἀγνάντεμα | 9. Ὁ Ἀλιβάνιστος | 10. Φτωχὸς Ἅγιος | 11. Ἡ χήρα τοῦ Νεομάρτυρος | 12. Κοιμάμενη Βασιλοπούλα (ποίημα)

Ἄλλα ἔργα: Ἰησοῦς Χριστὸς εὐλογῶν | Ἄκρα Ταπείνωσις | Ξεπεσμένος Δερβίσης | Σκιαθίτισσαι χορεύουσαι τὴν Καμάραν | Τὰ ἐν Χριστουγέννοις σκιαθίτικα κάλαντα τῶν παίδων