Ὁ Ἅγιος Ἐλισαῖος, Ὁ Ναὸς στὸ Μοναστηράκι καὶ ἡ Ἀκολουθία τοῦ Ἀλ. Μωραϊτίδη

Ἑταιρεία Παπαδιαμαντικῶν Σπουδῶν

Ἐπιμέλεια: Φώτιος Ἀρ. Δημητρακόπουλος

Ἐκδόσεις Ergo, 2004

ISBN: 960-8376-03-3

Τὸ βιβλίο σὲ pdf (7.24MB) ἐδῶ.