Δημήτρης Κοσμόπουλος - Κροῦσμα (Κέδρος, 2011)

ὅλο τὸ βιβλίο σὲ μορφὴ pdf (149KB) ἐδῶ.

ἐξωτερικὸς σύνδεσμος πρὸς παρουσίαση καὶ βιβλιοκριτική, ἐδῶ.